Meer aandacht voor groen in het buitengebied

Inloopbijeenkomst op 7 mei 2024 in Mastenbroek

De gemeente Zwartewaterland gaat de natuur in het buitengebied versterken en de biodiversiteit verbeteren. Daarvoor start de gemeente binnenkort met een andere manier van het maaien van bermen en sloten. Dit moet zorgen voor meer bloemrijke bermen en graslanden, vruchtbare grond en schone lucht. Op 7 mei gaat de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst in Mastenbroek hierover in gesprek met inwoners.

De ambitie voor meer ecologisch groen legde de gemeente Zwartewaterland eerder al vast in het groenbeleidsplan. Recent landelijk onderzoek wees het belang uit van die natuurlijke graslanden. Steeds meer bloeiende planten verdwijnen in Nederland. Onder meer door een tekort aan insecten. Die planten groeien in bermen en langs sloten. Daardoor zijn deze plekken van groot belang als leefgebied voor vogels, kleine diersoorten, insecten en nieuwe planten. Door in te zetten op ecologisch berm- en slootbeheer wil de gemeente de natuur op dit soort plekken in het buitengebied op peil houden.

Meer groen blijft staan
Bij het ecologisch berm- en slootbeheer zet de gemeente Zwartewaterland vanaf dit jaar andere machines in. Daarmee blijft straks 15 tot 30 procent van het groen in het buitengebied staan. De natuur krijgt hierdoor niet alleen een groenere, natuurlijkere en gezondere uitstraling, maar bij het maaien blijven ook meer zaden en insecten achter. Dit zorgt op termijn voor meer kruiden in de bermen. Op brede stroken laat de gemeente het maaisel een aantal dagen liggen voordat het wordt weggehaald. Ook die maatregel moet de groei van kruiden bevorderen.

Veiligheid blijft voorop staan
Het ecologisch berm- en slootbeheer gaat niet ten koste van de veiligheid in het buitengebied. Fietspaden en wegen houdt de gemeente Zwartewaterland vrij van groen. Bij kruisingen en bochten zorgt de gemeente dat het groen niet het zicht voor het verkeer belemmert. Verder blijft de gemeente planten die voor overlast zorgen actief weghalen. Dit moet ongewenste verspreiding van planten zoals Jacobskruiskruid en de Reuzenberenklauw voorkomen.

Inloopbijeenkomst op 7 mei 2024
Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 7 mei in 't Trefpunt aan de Kerkwetering 1 in Mastenbroek gaat de gemeente Zwartewaterland met inwoners uit het buitengebied in gesprek over het ecologisch berm- en slootbeheer. Geïnteresseerden zijn op 7 mei 2024 welkom tussen 19.30 en 21.00 uur om mee te praten of vragen te stellen over de plannen. Aanmelden vooraf is niet nodig.

2024-05-03 12:54:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.