advertentie

Een stap vooruit voor het landelijk gebied

Rijk stelt 234 miljoen euro beschikbaar voor Overijssel

De provincie Overijssel ontving vandaag goed nieuws uit Den Haag: het Rijk stelt 234 miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Deze financiering biedt Overijssel de kans om de leefbaarheid, duurzaamheid en natuur in het landelijke gebied te verbeteren. Gedeputeerde Maurits von Martels van landbouw en natuur: “Dit geld stelt ons in staat om behoorlijk te kunnen investeren in het landelijk gebied van Overijssel. Met de inzet van koploperprojecten en maatwerk per gebied kunnen we de energie en kracht van Overijssel optimaal benutten. Samen met onze partners en inwoners blijven we bouwen aan de toekomst voor ons platteland.”

LEES MEER... | DINSDAG, 11.06.24
advertentie

Onderhoud en biodiversiteit belangrijk voor dijken

WDODelta maait dijken, oevers en waterbodems

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zorgt ervoor dat onze dijken doen wat ze moeten doen: hoogwater tegenhouden. Om ze sterk te houden, is goed onderhoud belangrijk. Daarom is het waterschap weer gestart met het maaien van de dijken. Daarnaast begint WDODelta deze weken ook met het maaien van waterbodems en oevers voor een goede doorstroming.

LEES MEER... | MAANDAG, 03.06.24
advertentie

‘Samenwerking goed voor de natuur én de agrarische sector’

Barsbekerbinnenpolder beter ingericht voor weidevogels

Barsbekerbinnenpolder beter ingericht voor weidevogels

Barsbekerbinnenpolder beter ingericht voor weidevogels© Erik Driessen

"Dit is een voorbeeldproject voor Nederland", zegt algemeen directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten over de nieuwe inrichting van de Barsbekerbinnenpolder tussen Heetveld en Zwartsluis. De polder moet een oase worden voor weidevogels. Samen met betrokken partners en de initiatiefnemers van dit project (Waterschap Drents Overijsselse Delta, biologisch melkveebedrijf Weidevol en Stichting Natuur en Milieu Overijssel) vierde Natuurmonumenten woensdag de feestelijke oplevering van het project. Belangrijk onderdeel is het verhogen van het waterpeil. Dat trekt weidevogels, gaat bodemdaling tegen en legt CO2 vast.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.05.24
advertentie

Meer aandacht voor groen in het buitengebied

Inloopbijeenkomst op 7 mei 2024 in Mastenbroek

De gemeente Zwartewaterland gaat de natuur in het buitengebied versterken en de biodiversiteit verbeteren. Daarvoor start de gemeente binnenkort met een andere manier van het maaien van bermen en sloten. Dit moet zorgen voor meer bloemrijke bermen en graslanden, vruchtbare grond en schone lucht. Op 7 mei gaat de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst in Mastenbroek hierover in gesprek met inwoners.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.05.24
advertentie

Een vergeten ramp

Nieuw project over de Overijsselse watersnoodramp van 1825

Blijven leren van de Overijsselse watersnoodramp van 1825 en zo stil staan bij een duurzaam waterbeheer voor de toekomst. Dat is de insteek van het project ‘1825 – de grootste watersnoodramp?’ waarvoor stichting Overijsselacademie, Het Oversticht en Waterschap Drents Overijsselse Delta de handen ineenslaan. Door middel van een nieuwe podcastserie, archeologisch onderzoek en de zorg voor ons watererfgoed, brengen de drie organisaties het belang van een goed waterbeheer onder de aandacht.

LEES MEER... | MAANDAG, 22.04.24
advertentie

Start maaiseizoen 2024

Leg uw boot in het water voor het maaiseizoen!

Het maaiseizoen gaat van start. Daarom mogen er geen (roei)boten in de berm van de openbare ruimte van de gemeente Zwartewaterland liggen. Heeft u een boot die nog op de wal ligt? Dan vraagt de gemeente uw boot vóór 21 april 2024 weg te halen of in het water te leggen. Boten die nog in het gras liggen, zorgen voor hinder bij de maaiwerkzaamheden. Daarom halen medewerkers na 21 april boten weg die nog in het openbaar groen liggen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 12.04.24
advertentie

Landbouw belangrijkste landgebruiker in de uitwerkingsgebieden

Von Martels: Duidelijkheid over bufferzones en overgangsgebieden PPLG Overijssel

"We merken dat er wat onrust is over het aanwijzen van bufferzones. Dat vinden we uitermate vervelend en we hopen dat we kunnen helpen door met dit bericht duidelijkheid te geven over het proces", stelt gedeputeerde Maurits von Martels. Het Rijk verzoekt provincies via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om overgangsgebieden Natura2000 en bufferzones langs beekdalen (actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water) op te nemen in het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG).

LEES MEER... | MAANDAG, 08.04.24

Hasseltse Marja Montanje: Herstelplan maakt de weg vrij voor een nieuwe start!

'Van Stolkspark teruggegeven aan bevolking van Hasselt'

'Van Stolkspark teruggegeven aan bevolking van Hasselt'

'Van Stolkspark teruggegeven aan bevolking van Hasselt'© DKN | RDV

De Historische Vereniging Hasselt organiseerde vrijdagmiddag 5 april 2024 een rondleiding door het Van Stolkspark in Hasselt. Voorafgaand aan de rondleiding nam wethouder Harrie Rietman het woord en ontving daarbij een 'nieuw' informatieboekje over de geschiedenis van het bijzondere park. "Het park maakte destijds een desolate indruk. Oud, afgetakeld en alles verwilderd", aldus Rietman. De Hasseltse Marja Montanje (met in haar kielzog Ruthger Bergman, red.) pakte in 2017 de bal op. Het park ging in samenspraak met de gemeente in revisie. "Als wethouder ben ik daar trots op. Met mensen uit de buurt. Samen de schouders eronder zetten: Een herstelplan die past bij Leefbaar Zwartewaterland 1.0. Het is nu, één van onze toplocaties in Zwartewaterland." Er volgt een applaus in de stromende regen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.04.24

Nog eens vier jaar voor programma Natuur voor Elkaar

Overijssel maakt 9 miljoen vrij voor natuurinitiatieven

Door deze investeringsimpuls komt er de komende 4 jaar maar liefst 9 miljoen euro vrij om meer nieuwe natuurinitiatieven te ontplooien. Waar maar liefst 2 miljoen euro bedoeld is voor initiatieven en acties met Overijsselaren om hitte, droogte en wateroverlast aan te pakken. Gedeputeerde Martijn Dadema: ‘Het is mooi dat we nu de handen uit de mouwen kunnen steken. Een steen kunnen bijdragen aan het behoudt van onze mooie Overijsselse natuur. Dat kan door bomen te planten, maar ook met verdiepen door les te geven aan kinderen. Het is belangrijk dat we hier aandacht voor blijven houden, zodat ook de volgende generatie kinderen!’  Begin februari gaven Gedeputeerde Staten al met veel enthousiasme groen licht aan een nieuwe periode voor het programma Natuur voor Elkaar. Onlangs volgde ook de steun over zo goed als de volle breedte van Provinciale Staten.

LEES MEER... | DINSDAG, 02.04.24

Gebied officieel geopend met het planten van een boom

Een nieuw hoofdstuk voor de natuur langs het Zwarte Water