Hasselt, de aloude Hanzestad

Omstreeks het jaar 1180 waren er al mensen die zich op een rivierduin, die zich vlakbij de kruising van het Zwartewater en de Overijsselse Vecht vestigden. Omdat deze rivierduin vol stond met Hazelaars, is aangenomen dat daarom deze plek 'Hasselt' genoemd werd. Door bisschop Hendrik van Vianden werd omstreeks 1252, stadsrechten verleend aan, het in de middeleeuwen opgebloeide Hasselt. In 2002 was het precies 750 jaar geleden dat het oude vestingstadje Hasselt stadsrechten kreeg. Tientallen clubs, stichtingen en verenigingen leverde een grote bijdrage aan het feestjaar.

Hanzeverbond
In 1350 werd Hasselt opgenomen in het Hanzeverbond, en tot aan heden is Hasselt een prachtige Hanzestad. Voor Hasselt waren vee, granen, boter, lijnzaad, hout en Bentheimer steen de belangrijkste bron van inkomen. Ook de tagrijnen deden goede zaken.

De Gilden
De Hasseltse industrie kwam noodgedwongen tot ontwikkeling, als gevolg van de vermindering van de betekenis van het Hanzeverbond. Omdat men zich moest toeleggen op de verzorging van de buitengebieden, bloeiden de gilden op. Hasselt kende daarom in de 17e eeuw o.a. de glazenmakergilde, timmerliedengilde, steen- en beeldhouwergilde, schippersgilde en het metselaarsgilde. Lakenweverijen, kalkbranderijen en de scheepsbouw, dit alles was te vinden in de rijke tijd van Hasselt. De verschillende vuurtjes op straat zorgden in die tijd voor licht en warmte. Een klompenmaker, een glas in lood kunstenaar en een 'knieperties' bakker. Bij de smid kon je je eigen spijkers slaan en de touwslager maakte een springtouw voor de kinderen.

Kalkovens
In de 18e eeuw liep het inwonersaantal van Hasselt sterk terug, en Hasselt belandde een eeuw lang in een dip. De stad wist hieruit te komen, doordat de Dedemsvaart werd gegraven en, via de Hasseltse stadsgracht uitmondde in het Zwartewater. Hierdoor werd er een nieuwe overslagplaats geboren, maar de stad bleef een agrarisch centrum voor de omgeving.

Industrie
Een eeuw later, beleefde Hasselt weer een terugval, dit na aanleiding van de grote landbouwcrisis. Maar dankzij bloeiende industrie, o.a. mogelijk gemaakt door de juiste ligging aan het water en aan de rijksweg, helpt Hasselt om weer in het juiste vaarwater te komen. In 1972 werd de brug over het Zwartewater geopend, zo'n 20 jaar na het 700 jarig bestaan van de Hanzestad. Met het openen van deze Van Nahuysbrug, vernoemd naar Burgemeester van Nahuys begint Hasselt te groeien met nieuwbouw wijken en industrie. Scheepsbouw, cultuurtoerisme en waterrecreatie geven dan Hasselt nieuwe impulsen.