advertentie

Contact

Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties? Ons team staat klaar om je te helpen en eventuele vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Persberichten?

De redactie leest elk bericht met veel interesse. Wij verzoeken je vriendelijk algemene persberichten te verzenden aan: redactie@zwartewaterkrant.nl

Een goede tip?

  • U beschikt over kennis en/of informatie van algemeen maatschappelijk belang.
    Dat kan lokaal, regionaal of centraal zijn.
  • Uw verhaal is interessant voor het grote lezerspubliek van De Zwartewaterkrant.
  • Probeer uw tip zo veel mogelijk mét feiten én bewijzen te onderbouwen.

Voor algemene inhoudelijke tips: nieuws@zwartewaterkrant.nl

Technische vragen?

Voor vragen omtrent een 'probleem' voor het bezoeken van De Zwartewaterkrant op mobiele devices, zoals smartphone en tablet kunt u uw vraag het beste verzenden aan: internet@zwartewaterkrant.nl


Register

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat De Zwartewaterkrant deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken. Voor het toevoegen/verwijderen van uw gegevens in ons register kunt u uw e-mail het beste verzenden aan: register@zwartewaterkrant.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?!

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zwartewaterkrant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@zwartewaterkrant.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zwartewaterkrant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: privacy@zwartewaterkrant.nl 

Wat zijn persoonsgegevens? | Autoriteit Persoonsgegevens

De Zwartewaterkrant wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Vragen

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u graag over onze werkwijze en mogelijkheden. Bel! +31 (0)38-88 88 853 en per e-mail: info@zwartewaterkrant.nl Onze deur staat altijd open voor nieuwe ideeën en fantastische mensen. De Zwartewaterkrant is gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV). De digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl is sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve.