Musea | Zwartewaterland

Op deze pagina treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

Kalkovens Hasselt
Een uniek stukje industrieel erfgoed. Dat is de historische schelpkalkbranderij (Kalkovenwegje 3 te Hasselt) bestaande uit twee gerestaureerde ovens en een leshuis met daarin de originele gebruiksvoorwerpen een documentatiecentrum met videopresentaties.

Het Oude Stadhuis Hasselt
Het stadhuis is een fors, vrijstaand, laat-gotisch gebouw, dat in twee fasen tot stand is gekomen. Het westelijk deel stamt uit het eind van de 15e eeuw en het andere deel is blijkens de datering op de boog boven de ingang uit 1550. Bezichtiging van onder meer een unieke oude wapenverzameling, schilderijen en wisselende exposities. Rondleidingen op afspraak.

Korenmolen De Zwaluw Hasselt
De Zwaluw is in 1857 gebouwd. Oorspronkelijk gebouwd om koren te malen, heeft de molen ook nog elektriciteit opgewekt. In de jaren 50 van de vorige eeuw maakt De Zwaluw deel uit van een pilot om stroom op te wekken. De molen is tijdens de eeuwwisseling prachtig gerestaureerd. Iedere zaterdag en op hoogtijdagen, én altijd wanneer de blauwe wimpel uithangt is Korenmolen De Zwaluw, Hasselt te bezoeken.

De Stenendijk Hasselt
De laatste muur van Nederland die in stand is gebleven als bescherming tegen dijkdoorbraken. In deze muur zijn meer dan 50 vakken te onderscheiden in heling, hoogte en aard van metselwerk. Hiermee kan men afleiden dat de muur tenminste twee keer is verhoogd. Lengte is 1.000 meter. Over de ouderdom is weinig bekend. Op de oudste kadasterkaart van 1822 komt deze dijk reeds voor, maar deze waterkering is waarschijnlijk van veel ouder datum.

De Vispoort of Waterpoort Hasselt
Deze poort dateert uit de 14de eeuw. In de stadsmuur bevindt zich nog een origineel kanonskogel, welke is afgevuurd tijdens een aanval vanaf het Zwarte Water. Deze kogel is eerder opgevist vanuit het Zwarte Water. In 1521 probeerden de Zwollenaren de Hanzestad via deze poor binnen te dringen. Tevergeefs. In 1527 lukte het de Geldersen wel, door middel van een list.

De Veerpoort, Hasselt
'Een Veerpoort herbouwen in de 21ste-eeuw die ons blijvend herinnert aan het verleden van de Hanzestad. Een verleden dat roemrijk is, niet alleen met de vertoning van deze poort, maar ook zichtbaar in de talrijke monumenten van Hasselt', aldus wethouder Rietman tijdens de officiële opening in het voorjaar van 2022. In de Middeleeuwen was de Hanzestad Hasselt volledig omsloten door een verdedigingsmuur, later zelfs uitgebreid met een aantal bastions. Deze muur moest de inwoners beschermen tegen de vijandige aanvallen. In de muur zaten drie hoofdpoorten: Veenepoort (Hoogstraat), Enkpoort (Ridderstraat) en Veerpoort (Veersteeg). Deze laatste Veerpoort werd in 1828 afgebroken. De huidige Veerpoort is een kleinere verbeelding van hoe het ongeveer ooit was.

Het Tapijtmuseum, Genemuiden
In het Tapijtmuseum staat de ontwikkeling van biezenmat tot kamerbreed tapijt centraal. Genemuiden heeft een rijke historie in het maken van vloerbedekking wat al vroeg begon in de 16e eeuw met het weven van biezenmatten als huisvlijt. Vanaf 1920 werden kokos- en sisalmatten gemaakt, eerst handmatig op een weefraam en vanaf 1926 ook in fabrieken op weefmachines. Later volgde de productie van geweven wollen tapijt. Momenteel wordt met tuftmachines kunststof tapijt en kunstgras gemaakt, kilometers kamerbreed, per week Ook nieuwe producten zoals bekleding van auto's! Het is dan ook vanzelfsprekend dat Genemuiden een museum bezit, waarin de geschiedenis van het maken van biezenmatten en kokosmatten tot het tuften van kunstgras is vastgelegd en wordt getoond. In Genemuiden wordt in een “levend” museum de boeiende geschiedenis over de productie van vloerbedekking verteld en getoond door vrijwilligers!

Het Historisch Centrum, Genemuiden
Het Historisch Centrum in Genemuiden herbergt een fraaie collectie vondsten, curiosa, klederdrachten en voorwerpen. Het HHC heeft naast een stijlkamer, keuken ook een authentiek winkeltje. Bovendien zijn er wisselende exposities op de zolder. De rode draad vormt de Stichting Vrienden van oud Genemuiden. Door middel van een klein museum (het Historisch Centrum Genemuiden) en een aantal werkgroepen houden zij als vrienden de historie van Genemuiden levend.

Het Stoomgemaal, Mastenbroek
Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855-1856 gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Het Stoomgemaal Mastenbroek vertegenwoordigt een stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in het lage deel van Nederland en staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990 en is het oudste nog werkende stoomgemaal in Nederland.

Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht, Zwartsluis
Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht in Zwartsluis is opgericht in 1956 en is sinds 2012 gevestigd in Sluuspoort. Museum Schoonewelle is voortdurend bezig de collectie te verbeteren en uit te breiden. Gezien de enorm boeiende collectie opgezette dieren komt bij een bezoek alleen al de dierenliefhebber volledig aan zijn of haar trekken. Een bezoek aan Museum Schoonewelle is een unieke ervaring en leuk voor alle leeftijden.

Veldschuur 'Bid en Werk'
Meer dan een eeuw hebben de boeren in het gebied 'De Oldematen' gezwoegd en gezweet. De veldschuur, gebruikt als onderkomen voor het vee, raakte in de vorige eeuw in verval en verdween in de zeventiger jaren uit het gebied. Alleen de funderingen bleven achter. In 2005 is de veldschuur herbouwd en doet nu dienst als een educatief informatiecentrum voor natuur, cultuur, historie en archeologie van het gebied. Door samen te werken met regionaal actieve groepen op de vier genoemde terreinen, biedt het een breed aanbod op recreatief gebied.

Vragen
Indien u nog specifieke vragen heeft over het 'Register van Erkende Organisaties' dan kunt u deze e-mailen naar register@zwartewaterkrant.nl of sturen naar De Zwartewaterkrant, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).