advertentie

Gebruiksvoorwaarden

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014). Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepassing op alle websites van DKN. Met het bezoeken of gebruiken van deze website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk met deze gebruiksvoorwaarden in.

Gewijzigde gebruiksvoorwaarden

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014) heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Op het moment van publicatie zijn de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van toepassing. DKN adviseert u de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

Gepubliceerde informatie

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014) en stelt de website met zorg en aandacht samen. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie niet volledig, juist of actueel is. De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014) kan de gepubliceerde informatie op ieder willekeurig moment en zonder enige kennisgeving wijzigen.

Technische aanpassingen

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), heeft het recht om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website aan te passen of te optimaliseren. Het is niet te garanderen dat onze website te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade 'van welke aard dan ook in enig opzicht verband houdend met of voorvloeiend uit het gebruik van onze websites en via onze websites verkregen informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen.

Toegang tot en gebruik van onze websites

U hebt het recht De Zwartewaterkrant voor prive-doeleinden te gebruiken, commercieel gebruik is verboden. Zo is het niet toegestaan (delen van) de website voor het werven van advertentie-inkomsten te gebruiken of de content (gedeeltelijk) over te nemen. U mag de normale werking van onze website niet hinderen en leeft onderstaande gedragsregels na. Wanneer een of meer van deze gedragsregels niet worden nageleefd, heeft de Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), het recht u de toegang tot deze website te weigeren.

  • Maak geen inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van De Zwartewaterkrant of van de auteurs (in ruimte zin) die content op onze websites plaatsen
  • Hinder geen andere bezoekers in hun gebruik van onze websites
  • Verspreid geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten en/of informatie via onze websites
  • Ontwijk of hinder nooit de beveiliging van onze websites
  • Gebruik geen robots, spiders of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites (zoekmachines dienen zich te houden aan het robot.txt protocol).

Links naar andere websites

Op De Zwartewaterkrant treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle auteursrechten (vaak ook copyright genoemd), databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud, waaronder inbegrepen teksten, beelden, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), en overige materialen, waaronder de vormgeving van De Zwartewaterkrant berusten uitsluitend bij De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), de betreffende (co-)auteur(s) en/of haar licentiegevers. De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van onze websites voor. Zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), is het NIET toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) De Zwartewaterkrant geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook NIET als de bron wordt vermeld.

Plaatsen van reacties

Voor het plaatsen van reacties op de website van De Zwartewaterkrant gelden de volgende belangrijkste regels voor een goed gesprek: Reageer altijd met respect (discrimineer en kwets niet!) en met inhoudelijke argumenten; schrijf in goed en begrijpelijk Nederlands; plaats geen reclame-uitingen en noem geen privé-gegevens van derden. DKN heeft het recht reacties die in strijd zijn met deze spelregels zonder enige uitleg te weigeren, schrappen of volledig te verwijderen.

Aansprakelijkheid reacties

De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), is op geen enkele manier aansprakelijk voor (de inhoud van) geplaatste reacties. De aansprakelijkheid en eventueel uit (de inhoud van) geplaatste reacties voortkomende schade, boetes en kosten zijn volledig voor de reageerder. De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014) en aan haar gelieerde partners zijn dus volledig gevrijwaard van aanspraken die derden op een geplaatste reactie (denken te) maken.

Onvoorwaardelijke licentie

Bij het plaatsen van content op de websites van De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014), geeft u De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014) en aan haar gelieerde partners een onvoorwaardelijke en eeuwigdurende licentie om (delen van) deze content en/of op welke wijze, in welke vorm en via welk medium dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of exploiteren.

Rechthebbende van te plaatsen content

Als u geen rechthebbende van de te plaatsen content bent, moet u voor inzending altijd toestemming hebben van degene die dat wel is. Ook moet u de naam van de rechthebbende vermelden als deze dat wenst. Als u ook beeldmateriaal inzendt, moet u vooraf altijd toestemming hebben van de auteur en de eventueel geportretteerde(n).

Privacy en cookies

Onze privacy- en cookieverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is dus van toepassing op het gebruik van alle websites van De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014). Zo legt De Zwartewaterkrant aanvullende informatie omtrent het gebruik van de eigen diensten vast, of met andere technieken om informatie te verzamelen. Klik op onze (specifieke) pagina's voor de volledige privacy- en cookieverklaring.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dat geldt ook voor eventuele geschillen voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van De Zwartewaterkrant, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt (OV) is de digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl en sinds 5 juni 2000 een officiële uitgave van Digitale Kranten Nederland (DKN), i.s.m. Persbureau Zegge en Schrijve (28/04/2014). Wanneer dergelijke geschillen zich voordoen, zullen deze aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin De Zwartewaterkrant gevestigd is, worden voorgelegd.