advertentie

Partijen: 'Niet wachten, maar aan de slag!'

Raad stelt bestemmingsplan 'basisschool Trekschuit' vast

De gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 april 2024 valt onder de noemer: kort maar krachtig. De gemeenteraad stemde in met het bestemmingsplan van de Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt (de voormalige locatie van basisschool Trekschuit), wat wil zeggen dat er twintig sociale huurwoningen voor begeleid wonen en twintig appartementen voor starters en senioren gerealiseerd gaan worden. De gemeenteraad hamerde erop dat er nog meer 'groen' aan het plan moest worden toegevoegd, maar was verder voor het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.04.24
advertentie

Nationaal Jeugddebat op maandag 15 april 2024

Overijsselse jongeren nemen het woord in de Tweede Kamer

Op maandag 15 april 2024 nemen jongeren de Tweede Kamer weer over. NJR (Nationale Jeugdraad) organiseert dan voor de 29e keer het Nationaal Jeugddebat. Ruim 130 jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud uit heel Nederland gaan in debat met politici als Carola Schouten, Steven van Weyenberg, Maarten van Ooijen en Alexandra van Huffelen over onder meer de invloed van social media op mentale gezondheid en risicovolle omgang met geld.

LEES MEER... | WOENSDAG, 03.04.24
advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 4 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 4 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | DINSDAG, 02.04.24
advertentie

Heidema beschikbaar voor een tweede ambtstermijn van zes jaar

Provinciale Staten wil verder met Commissaris van de Koning Andries Heidema

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegeven om de heer Andries Heidema opnieuw te benoemen in zijn functie van Commissaris van de Koning (CdK) in Overijssel. Provinciale Staten (PS) hebben hierover op woensdag 27 maart 2024 in een besloten vergadering gestemd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.03.24
advertentie

Partijen kunnen voorstel niet steunen

'Géén zonnepark in buitengebied van Hasselt'

Het was een bijzonder lang proces, maar de gemeenteraad heeft besloten dat er geen zonnepark nabij Verkavelingsweg 4a in Hasselt mag komen. Een proces dat al sinds juni 2019 bezig is, komt daarmee tot een einde. Mede door veranderend beleid en een andere inzet van de Rijksoverheid kwam de gemeente Zwartewaterland unaniem tot dit besluit.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.03.24
advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 21 maart 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 21 maart 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.03.24
advertentie

Unanieme steun voor zienswijze

Gemeenteraad Zwartewaterland: Géén windturbines in polder Mastenbroek

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft donderdag 7 maart 2024 unaniem ingestemd met de zienswijze om de polder Mastenbroek aan te wijzen als uitsluitingsgebied voor windenergie. Die zienswijze is ingeleverd bij de provincie Overijssel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 08.03.24
advertentie

Behandeling zienswijze op donderdag 7 maart 2024

Raad Zwartewaterland wil handen aan stuur houden in polder Mastenbroek

Raad Zwartewaterland wil handen aan stuur houden in polder Mastenbroek

Raad Zwartewaterland wil handen aan stuur houden in polder Mastenbroek© Agriluchtfoto | Bram van de Biezen

De partijen CU, SGP, PvdA, BGZ en de VVD dienden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2024 gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag in (een motie over een onderwerp wat niet op de agenda van de raad staat, maar wat wel actueel is). De provincie Overijssel ziet de polder Mastenbroek namelijk als mogelijke locatie voor de plaatsing van windturbines. Maar over dat soort zaken beslist de gemeenteraad graag zelf.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.02.24

Partijen hebben twijfels over netcongestie

Raad Zwartewaterland spreekt de ambitie uit om in 2039 gasloos te zijn

In de komende jaren staat Nederland en de gemeente Zwartewaterland een grote energietransitie te wachten. De ambitie van de Rijksoverheid is om in 2050 (bijna) helemaal ‘fossielvrij’ te zijn. Ook de gemeente Zwartewaterland moet hiermee aan de slag en dat gebeurt. Als het aan de gemeenteraad ligt, is Zwartewaterland in 2040 van het gas af. Vanuit de warmtetransitie werkt de gemeente aan het aardgasvrij verwarmen van alle woningen in Zwartewaterland. Het is de gemeentelijke ambitie om dit in 2040 al bereikt te hebben, tien jaar voor de richtlijn van de overheid. Overigens zijn huiseigenaren vanaf 2026 al verplicht om bij vervanging van de cv-ketel over te stappen op een hybride warmtepomp of een ander duurzaam alternatief.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.02.24

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 15 februari 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 15 februari 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.02.24

TEKSTADVERTENTIES