advertentie

Zwartewaterland levert laagste bijdrage in ZSDZ-voorkeursgebied

Windmolens nabij Holten-Genne weer een stap dichterbij

De provincie Overijssel stelt in haar Omgevingsverordening vast hoeveel energie er maximaal door middel van windturbines kan worden opgewekt in Overijssel. De gemeente Zwartewaterland maakt zogenoemde ‘programmeringsafspraken’ met de provincie over het maximaal aantal opgewekte Gigawattuur (GWh – een rekeneenheid waarmee je kunt uitrekenen hoeveel gigawatt aan energie per uur geproduceerd wordt). In het aangenomen raadsvoorstel stemt Zwartewaterland in met het plan om 60 GWh in de gemeente op te wekken. De gemeente heeft de kans gehad om een voorkeursgebied daarvoor aan te wijzen en dat is Holten-Genne geworden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.06.24
advertentie

Provincie Overijssel houdt ‘sprintsessies’

225.000 Euro om netcongestie op bedrijventerreinen in Zwartewaterland aan te pakken

De provincie Overijssel organiseert zogenaamde ‘sprintsessies’. Dit zijn bijeenkomsten die ervoor moeten zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het bestaande elektriciteitsnet, om zo netcongestie tegen te gaan. Oplossingen uit deze bijeenkomsten moeten verder worden uitgewerkt, maar daarvoor is geld nodig. De OKG (Ondernemers Kring Genemuiden) haakte in op het aanbod van de provincie, waardoor de vraag kwam of ook gemeente Zwartewaterland een bijdrage wil leveren.

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.06.24
advertentie

Stembussen in Zwartewaterland geopend

Stemmen bij Europees Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 vindt de Europees Parlementsverkiezing in Nederland plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Om te mogen stemmen bij Europees parlementsverkiezingen moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. De kiezer moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. U kunt in Zwartewaterland op meerdere locaties uw stem uitbrengen. Er is altijd wel een stembureau in uw buurt. Deze zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.06.24
advertentie

Gooi je per ongeluk een bananenschil bij het plastic afval?

Zwartewaterland wil dat inwoners hun afval beter gaan scheiden

Gooi je per ongeluk een bananenschil bij het plastic afval? Dan kun je in Zwartewaterland een kaart aan je container verwachten, en bij meerdere overtredingen is er een kans dat je afvalcontainer helemaal niet wordt geleegd. Dit maakt deel uit van het nieuwe plan van de gemeente. Inwoners van de gemeente Zwartewaterland moeten namelijk beter scheiden op PMD en GFT, vindt de gemeente. Dit moet gebeuren door middel van ‘permanent voorlopen’, waarbij afvalverwerker ROVA de inhoud van de container controleert. Zit er iets in wat er niet thuishoort? Dan krijg je dat te weten.

LEES MEER... | MAANDAG, 27.05.24
advertentie

Aantal zetels in het Europees Parlement stijgt dit jaar naar 720

Stemmen bij Europees Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 vindt de volgende Europees Parlementsverkiezing plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Om te mogen stemmen bij Europees parlementsverkiezingen moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. De kiezer moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.05.24
advertentie

Gemeenteraadsvergadering op donderdag 18 april 2024

BGZ maakte dankbaar gebruik van het vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur aan het begin van de gemeenteraadsvergadering krijgen raadsleden de kans om vragen op het college af te vuren. BGZ maakte daar donderdag 18 april 2024 dankbaar gebruik van door met een heel lijstje vragen op de proppen te komen. De belangrijkste punten waren de botenhelling in Zwartsluis, de valtegels in speeltuinen en de contractonderhandelingen met de pont.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak)

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt© Van den Berg Architecten

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd met de bouw van een AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak) en aanverwante voorzieningen. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan de Prinsenstraat. Op de agenda stond de vraag of de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen wilde afgeven over dit onderwerp, aangezien de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Om de AHOED te kunnen realiseren is dus een verklaring van de gemeenteraad nodig. Wilhelm Bisschop (SGP) vatte het gesprek over dit onderwerp goed samen: “Wij hebben geen bedenkingen tegen de verklaring van geen bedenkingen.” Alle partijen waren in zekere zin enthousiast over het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 18 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 18 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.04.24

Partijen: 'Niet wachten, maar aan de slag!'

Raad stelt bestemmingsplan 'basisschool Trekschuit' vast

De gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 april 2024 valt onder de noemer: kort maar krachtig. De gemeenteraad stemde in met het bestemmingsplan van de Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt (de voormalige locatie van basisschool Trekschuit), wat wil zeggen dat er twintig sociale huurwoningen voor begeleid wonen en twintig appartementen voor starters en senioren gerealiseerd gaan worden. De gemeenteraad hamerde erop dat er nog meer 'groen' aan het plan moest worden toegevoegd, maar was verder voor het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.04.24

Nationaal Jeugddebat op maandag 15 april 2024

Overijsselse jongeren nemen het woord in de Tweede Kamer

Op maandag 15 april 2024 nemen jongeren de Tweede Kamer weer over. NJR (Nationale Jeugdraad) organiseert dan voor de 29e keer het Nationaal Jeugddebat. Ruim 130 jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud uit heel Nederland gaan in debat met politici als Carola Schouten, Steven van Weyenberg, Maarten van Ooijen en Alexandra van Huffelen over onder meer de invloed van social media op mentale gezondheid en risicovolle omgang met geld.

LEES MEER... | WOENSDAG, 03.04.24

TEKSTADVERTENTIES