advertentie

Stemmen tellen en reserve-stembureauleden

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezing van start

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. Voor de bezetting van de stembureaus tijdens deze verkiezing hebben gemeenten naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig. Om gemeenten te helpen bij het werven van voldoende stembureauleden en stemmentellers start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze week een campagne. Mensen die zich de komende verkiezing willen inzetten, kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Vrijwilligers op stembureaus zijn van onschatbare waarde. Dat bleek ook tijdens de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van afgelopen 15 maart. Toen was de werkdruk hoog en werd er tot laat in de avond geteld. Gemeenten en de VNG hebben hun zorgen geuit over of er genoeg stembureauleden en tellers gevonden kunnen worden. Ook omdat de voorbereidingstijd voor deze vervroegde verkiezing kort is.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.09.23
advertentie

Donderdag 21 september 2023, 19.30 uur

Vergadering gemeenteraad van Zwartewaterland

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2) en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 21 september 2023. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.09.23
advertentie

Oud-burgemeester Zwartewaterland kent regio goed

Arco Hofland wordt waarnemend burgemeester in Raalte

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Arco Hofland uit Holten per 17 juli 2023 aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Raalte. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Martijn Dadema. De beëdiging vindt komende maandag plaats op het provinciehuis in Zwolle. Arco Hofland (geboren in 1958 te Naaldwijk) is een zeer ervaren bestuurder. Hij was van 2010-2022 burgemeester in Rijssen-Holten en nam het ambt in zijn gemeente aansluitend nog waar tot maart jl. Hofland heeft zich laten zien als een betrokken en ondernemend burgervader, ook eerder in Zwartewaterland. De heer A.C. (Arco) Hofland was in de periode 1 juni 2005 t/m 1 juni 2010 burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. Ook was hij actief voor de regio Twente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 15.07.23
advertentie

Kandidaatstelling op maandag 9 oktober 2023

Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023

De Tweede Kamerverkiezing wordt gehouden op woensdag 22 november 2023. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten. Bij het kiezen van deze datum is rekening gehouden met de voorbereidingstijd voor politieke partijen, de uitvoerbaarheid voor gemeenten en de voorbereidingen door de Kiesraad.

LEES MEER... | ZATERDAG, 15.07.23
advertentie

Eed of belofte bij benoeming van gedeputeerden in Overijssel

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd 

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd 

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd © Provincie Overijssel

Vandaag, woensdag 12 juli 2023 is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Commissaris van de Koning Andries Heidema nam de eed of belofte bij de gedeputeerden af. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit: Liesbeth Grijsen (BBB), Maurits von Martels (BBB), Erwin Hoogland (VVD), Martijn Dadema (GroenLinks), Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP). 

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.07.23
advertentie

Ontslag van alle ministers en staatssecretarissen

Minister-president Rutte biedt ontslag aan van kabinet

Minister-president drs. M. Rutte heeft aan Zijne Majesteit de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 08.07.23
advertentie

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP

Coalitieakkoord Overijssel: 'Schouder aan schouder'