advertentie

Gemeente Zwartewaterland

Per 1 januari 2001 is de herindeling van de kernen Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis een feit. Het wetsontwerp tot de gemeentelijke herindeling van Noord West-Overijssel, werd op 27 juni 2000 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Over de naam van de nieuwe gemeente werd nog even gediscussieerd, maar vast stond, dat het vanaf 1 januari 2001 Zwartewaterland ging heten. Zwartewaterland is een gemeente waar het prettig is te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente bezit een rijk een geschakeerd verenigingsleven. Zwartewaterland is ook een gemeente, die het waard is om nader te leren kennen. Genemuiden is een boeiende en bruisende industriestad. Hasselt, een oude Hanzestad met een fraaie historische kern en Zwartsluis is nog steeds de poort naar het water. Daarnaast is Kamperzeedijk een eeuwenoude IJsseldelta en bestaat de polder Mastenbroek al sinds 1364.

Drs. W.J. Plomp
Op voordracht van de Commissaris der Koningin, werd Drs. W.J. Plomp (CDA), door de Koningin benoemd tot de eerste burgemeester van Zwartewaterland. Burgemeester drs. W.J. Plomp maakte tijdens een persconferentie bekend dat hij op 1 januari 2005 met vervroegd pensioen ging. De eerste vier jaar (2001-2005) zijn voor de gemeente Zwartewaterland bestuurlijk zwaar geweest. Dit kwam met name door de samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, en de nasleep van de rellen in 2001 in Genemuiden. Daarnaast had de gemeente Zwartewaterland in de eerste jaren een financieel zorgelijke positie. Dit alles met elkaar trok een zware persoonlijke wissel op de burgemeester als boegbeeld van de gemeente. Volgens de heer Plomp was daardoor zijn bestuurlijke draagkracht aangetast en dreigde er direct schade aan zijn gezin en zijn gezondheid.

Dhr. Jaap van Dijk
Jaap van Dijk, werd met ingang van 1 januari 2005 waarnemend burgemeester Zwartewaterland. Van Dijk had een benoeming tot 1 juli 2005 en bracht in een betrekkelijk korte tijd rust in de gemeente Zwartewaterland.

Dhr. A.C. (Arco) Hofland
Bij koninklijk besluit werd op 11 mei 2005, en met ingang van 1 juni 2005 de heer A.C. (Arco) Hofland (47) uit Dalfsen benoemd tot burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. Hofland was daarvoor wethouder van de gemeente Dalfsen. De heer Hofland is gehuwd, heeft drie kinderen en is lid van het CDA. Hij beheerde de portefeuilles financiën, sociale zaken, recreatie en toerisme, sportaccommodaties, volksgezondheid, projecten kernenbeleid, gehandicaptenbeleid en invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de installatie van Arco Hofland kwam er een einde aan een korte periode waarin Jaap van Dijk als waarnemend burgemeester op een doeltreffende wijze deelnam aan het gemeentebestuur van Zwartewaterland. Met ingang van 1 juni 2010 is Arco Hofland officieel benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Hofland heeft daarmee mr. drs. B. Koelewijn (CU) opgevolgd, die met ingang van 1 oktober 2009 was benoemd tot burgemeester van buurgemeente Kampen.

Dhr. Jaap van Dijk
De waarnemend burgemeester van Zwartewaterland, de heer Jaap van Dijk, heeft zijn functie met ingang van maandag 23 augustus neergelegd wegens gezondheidsredenen. De heer Van Dijk was per 1 juni 2010 door de CdK benoemd in verband met het vertrek van burgemeester Arco Hofland naar de gemeente Rijssen-Holten. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in Zwartewaterland is erop gericht dat er per 1 januari 2011 een nieuw-benoemde burgemeester aantreedt.

Dhr. W.I. (Wolbert) Meijer
Wethouder en loco-burgemeester W.I. (Wolbert) Meijer zal tijdelijk de burgemeesterstaken van Zwartewaterland vervullen. Dat is het resultaat van een gesprek tussen Commissaris van de Koningin Geert Jansen en het gemeentebestuur van Zwartewaterland.

Dhr. ing. E.J. Bilder
De heer ing. E.J. Bilder is per vrijdag 14 januari 2011 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. De Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, mevrouw drs. A.Th.B Bijleveld-Schouten heeft, tijdens een bijzondere raadsvergadering, de beëdiging verricht. 

Wapen van Zwartewaterland
Bij Koninklijk besluit van 21 september 2000, nr.00.004220, is aan de gemeente Zwartewaterland een nieuw gemeentewapen verleend. De beschrijving luidt als volgt: "In azuur een dwarsbalk, gedeeld in drieen; a en c doorsneden van drie stukken, zilver keel en zilver; de dwarsbalk vergezeld boven van een lelie en beneden van een omgewende zalm, beide van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren. Het wapen is een combinatie van elementen uit de wapens van de opgeheven gemeenten. Het geschakeerde veld is tevens een symbool voor het traditionele mattenvlechten in Genemuiden. De kleuren zijn tevens de kleuren van het Sticht Utrecht, aangezien het gebied historisch tot het Oversticht behoorde.