Auteursrecht

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van De Zwartewaterkrant berusten uitsluitend bij Digitale Kranten Nederland (DKN) en/of de betreffende (co-)auteur(s) en/of haar licentiegevers. DKN behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van De Zwartewaterkrant voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitale Kranten Nederland (DKN) en/of de betreffende (co-)auteur(s) en/of haar licentiegevers is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (en/of een deel van) De digitale krant van Zwartewaterland (hierna: 'De Zwartewaterkrant') www.zwartewaterkrant.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld.

Wijzigingen

De tekst van deze auteursrechtverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.


Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over onze Auteursrechtverklaring dan kunt u deze e-mailen naar: copyright@zwartewaterkrant.nl