advertentie

Rabobank Vaart en Vechtstreek steunt ambitie energiecoöperatie

Wind in de rug voor Energiek Zwartewaterland

Wind in de rug voor Energiek Zwartewaterland© Energiek Zwartewaterland

Als er windmolens in Zwartewaterland gaan komen, dan wil Energiek Zwartewaterland dat iedere inwoner daarvan kan profiteren. Dat betekent naast de lasten ook de lusten eerlijk verdelen. Om dat te kunnen bereiken wil de energiecoöperatie graag mede ontwikkelaar worden van windprojecten. Deze coöperatieve projecten zijn ingewikkeld en kosten veel tijd en geld. Professionaliseren is daarom noodzakelijk. Rabobank Vaart en Vechtstreek steunt deze ambitie.

Coöperatief Dividend
De Rabobank is zelf ook een coöperatie. Met het Coöperatief Dividend ondersteunt ze lokale maatschappelijke initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan thema’s in de leefomgeving. De energietransitie is daar een voorbeeld van. Klaas Henk van der Steege en Gerrit Knol zitten in de ledenraad van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Klaas Henk: ‘Energiek Zwartewaterland vroeg ons of zij een aanvraag mochten doen voor het Coöperatief Dividend. Daarop volgde een gesprek waarin zij hun plannen hebben toegelicht. Hun ideeën om windenergie coöperatief op te pakken en alle inwoners te laten profiteren sprak ons aan. We weten hoe lastig dit is en om van vrijwilligersclub te groeien naar een professionele club.’ Gerrit Knol: ‘Energiek Zwartewaterland heeft een goed ontwikkelplan ingediend. Van de kant van de Rabobank is er geholpen het plan nog scherper te krijgen. Ook andere maatschappelijke organisaties nodigen wij uit met initiatieven te komen voor het Coöperatief Dividend.’

Coöperatieve windenergie
Energiek Zwartewaterland is een coöperatie die is opgezet door inwoners van Zwartewaterland zelf. Hun doel is om de energietransitie op een eerlijke en rechtvaardige manier te laten verlopen. Gewoon door duurzame energieprojecten op te zetten van en voor de inwoners van Zwartewaterland. Twee zonnestroomprojecten zijn op deze manier al gerealiseerd met 100% lokaal eigendom, het eerste project aan de Zwartewaterkloosterweg en de tweede aan De Velde. De aandacht wordt nu verlegd naar grote windprojecten. Voorzitter John Bakker licht toe: ‘De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over zon- en windenergie in onze gemeente en de regio. De gemeenteraad heeft zoekgebieden aangewezenen en de provincie heeft het accent op wind gelegd. Windenergie heeft veel impact op de omgeving, de omwonenden en het landschap. Wij vinden daarom dat het niet zo mag zijn dat slechts een beperkte groep zoals projectontwikkelaars en landeigenaren profiteren van de opbrengsten. Wij zijn een coöperatie van inwoners en vinden dat alle inwoners moeten kunnen meedoen en profiteren. De omwonenden het meest. Ook willen we lokaal energie gaan leveren tegen een stabiele en betaalbare prijzen. Dat lukt alleen als we mede-initiatiefnemer en -ontwikkelaar worden van een windproject. Dat is een stuk complexer dan de zonnestroomprojecten waarmee we al ervaring hebben. Gelukkig kunnen we veel leren van energiecoöperaties die dit al gedaan hebben zoals Nieuwleusen Synergie. Met Blauwvinger Energie uit Zwolle hebben we al een goede samenwerking. Maar we gaan het niet redden met alleen bestuursleden en andere vrijwilligers. Professionaliseren betekent ook letterlijk dat we ook moet gaan werken met professionals. De financiële bijdrage is daarom zeer welkom.’

Kartrekker
De eerste professional is Jacco Pleijsier, hij heeft als taak om samen met het bestuur te werken aan de organisatie en fungeert als kartrekker. Jacco: ‘Ik ben al ruim een jaar als vrijwilliger verbonden aan Energiek Zwartewaterland voor grote energieprojecten en dat blijf ik doen.

Dankzij de bijdrage kunnen we dat uitbouwen. Het is een mooi doel om samen te werken aan een energietransitie die niet alleen zorgen maar ook kansen oplevert. Dat er windmolens komen in het genoemde zoekgebied gaan wij niet over. Wat we wel kunnen doen is de pijn te verzachten en inwoners laten profiteren. Hoe dat kan willen we de komende tijd laten zien. Met de bijdrage kunnen we ook een informatiecampagne bekostigen. Samenwerking is het sleutelwoord. Met de mensen en initiatieven uit het zoekgebied, onze collega’s van Blauwvinger Energie in Zwolle, overheden en vele anderen. Wij zijn er klaar voor staan ervoor open.’ Belangstellenden voor Energiek Zwartewaterland kunnen kijken op www.energiek-zwartewaterland.nl of contact opnemen via info@energiek-zwartewaterland.nl

2024-05-03 12:48:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.