advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 18 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 18 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 18 april 2024, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn ook te beluisteren via ZwartewaterFM, en worden gestreamd via: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

De bespreekpunten op 18 april 2024 zijn:
Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen bouw AHOED en aanverwante voorzieningen in Hasselt
Raadsvoorstel Wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland.

2024-04-15 15:03:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.