advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 15 februari 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 15 februari 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 15 februari 2024, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn ook te beluisteren via ZwartewaterFM, en worden gestreamd via: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

De bespreekpunten op 15 februari 2024 zijn:
Raadsvoorstel Wijkuitvoeringsplannen
Raadsvoorstel Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Euroweg-Zuid Hasselt
Raadsvoorstel Vaststellen beleidsregels zonnestroomsystemen en erfmolens
Raadsvoorstel Vaststelling discussienotitie herziening Omgevingsvisie Zwartewaterland
Pachtbeleid gemeente Zwartewaterland 2024

2024-02-07 17:11:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.