advertentie

Provincie Overijssel heeft meer tijd nodig voor uitwerking

Onderhoud aan N377 tussen Hasselt en De Lichtmis vertraagd

De start van de werkzaamheden aan de provinciale weg N377 tussen de bebouwde kom van Hasselt en 't Rakje, richting De Lichtmis, is uitgesteld. Het project beschikt nog niet over alle vergunningen die nodig zijn om te kunnen beginnen. Op dit moment bereidt de provincie Overijssel werkzaamheden voor aan de N377 tussen de bebouwde komgrens van Hasselt en ’t Rakje. De weg heeft groot onderhoud nodig. Ook wil de provincie Overijssel de weg veiliger maken.

Werkzaamheden
Tijdens fase 3A van het project wordt het bestaande asfalt tussen hectometerpaal km 1,5 en km 2,9 verwijderd. Het kruispunt van de N377 met de Holtrustweg bij Hasselt wordt veiliger ingericht. Ook de berm op dit traject wordt breder en veiliger. De komende jaren volgt er ook onderhoud aan het gedeelte van ’t Rakje (km 2,9) tot de Lichtmis (km 7,1).

Nieuwe planning
De planning was om deze werkzaamheden in november en december 2023 uit te voeren. Er is echter meer tijd nodig voor de uitwerking en de voorbereidingen. We verwachten de werkzaamheden nu in het voorjaar van 2024 uit te kunnen voeren. Kijk voor meer informatie over het project N377 op www.overijssel.nl/n377hasseltlichtmis

2023-10-26 15:20:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.