Ontwerpbesluit voor de eerste 22 appartementen ligt ter inzage

Nieuwe huurwoningen bij De Meente in Genemuiden een stap dichterbij

Nieuwe huurwoningen bij De Meente in Genemuiden een stap dichterbij© Wetland Wonen

Afgelopen jaren is er door gemeente Zwartewaterland en woningcorporatie Wetland Wonen hard gewerkt aan de voorbereiding van het bouwen van 45 sociale huurwoningen bij De Meente in Genemuiden. In twee fasen bouwt Wetland Wonen 45 ruime, energiezuinige, levensloopbestendige en rolstoeltoegankelijke sociale huurappartementen met drie kamers voor voornamelijk 55+’ers. Eerst bouwt Wetland Wonen 22 appartementen aan de Prins Willem Alexanderstraat / hoek Jan van Arkelstraat. Daarna maken de bestaande zorgwoningen aan de Dorus Rijkersstraat plaats voor 23 appartementen aan de Jan van Arkelstraat en Dorus Rijkersstraat.

Woningzoekenden in Genemuiden kunnen bijna niet wachten tot de nieuwbouwwoningen klaar zijn. Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen zegt daarover: “De vraag naar sociale huurwoningen is groot, ook in Genemuiden. Wij hopen dan ook snel te kunnen beginnen met het bouwen van de eerste appartementen. Maar voordat we mogen bouwen moeten we de wettelijke procedures volgen. Zo hebben we afgelopen jaren meerdere voorlichtingsavonden georganiseerd voor direct omwonenden en andere belanghebbenden. Hieruit is naar voren gekomen dat er veel draagvlak is voor de plannen. Alle benodigde onderzoeken (onder andere voor stikstof) zijn inmiddels uitgevoerd en beoordeeld. Nu ligt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning ter inzage. Daarmee is de nieuwbouw weer een stap dichterbij. Wij hopen dat we belangstellenden binnenkort kunnen informeren over de verwachte oplevering van deze nieuwbouwappartementen.”

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Gemeente Zwartewaterland heeft het ontwerpbesluit over de vergunningsaanvraag 1e fase nieuwbouw op 27 september 2023 gepubliceerd in de Stadskoerier en op overheid.nl. Iedereen kan dit ontwerpbesluit tot en met 8 november 2023 inzien. Na het beantwoorden van eventuele zienswijzen verleent de gemeente de omgevingsvergunning. Die wordt weer gepubliceerd in de Stadskoerier en op overheid.nl. Daarna volgt de beroepstermijn van zes weken. Als er geen beroep is ingesteld, treedt de omgevingsvergunning een dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk in werking. Daarna kan Wetland Wonen de langverwachte uitvoering van de nieuwbouw in gang gaan zetten.

2023-11-06 12:25:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.