advertentie

Vanaf 2 april 2024

Europees subsidieprogramma LEADER in Noord Overijssel gaat open

Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid van het platteland te versterken of te verbeteren kan vanaf 2 april 2024 daarvoor een subsidie aanvragen. Het idee komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie van LEADER. Het gaat hierbij om aanvragen van € 25.000 tot € 100.000.

LEADER is bedoeld voor projecten die gericht zijn op het versterken van het landelijk gebied, door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. De subsidie kan worden aangevraagd in de periode 2024-2027.

In Overijssel zijn vier LEADER-gebieden: Noord Overijssel, Salland, Noordoost Twente en Zuidwest Twente. In ieder leadergebied is een coördinator. Zij roepen initiatiefnemers op om zich te melden met mooie plannen. In de praktijk kunnen dit maatschappelijke, culturele of recreatieve projecten zijn. LEADER is meer dan een subsidiepot alleen. Initiatiefnemers worden begeleid van projectidee tot subsidieaanvraag en eventueel verwezen naar andere subsidiegelden en/of kennisnetwerken.

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel: ‘Wie kent zijn eigen omgeving nu beter dan de mensen die er zelf wonen? Daarom vind ik LEADER zo belangrijk. Inwoners en ondernemers kunnen plannen voor versterking van hun eigen gebied indienen en hulp daarbij krijgen door deskundigen uit hun eigen gebied. Een subsidieregeling dus door en voor een gebied. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van het platteland’.

In Noord Overijssel zijn van 2014 tot en met 2022 via LEADER 45 initiatieven ondersteund. Denk aan de realisatie van het Toeristisch informatiepunt in Ommen met interactieve, digitale Vechttafel. Ook het project Bedevaartspad van Hanze Bedevaart in Hasselt, een uniek belevingspad met schatten aan verhalen en monumenten en Boerderij Stadszicht aan de rand van Zwolle zijn voorbeelden uit de regio.

Linda Baarslag en Inez Satter zijn de LEADER-coördinatoren in Noord Overijssel. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek en om de mogelijkheden voor nieuwe projecten te bespreken. Zij zijn bereikbaar via info@leadernoordoverijssel.nl

Kijk voor meer informatie op www.leadernoordoverijssel.nl

Wat is LEADER?
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat plattelandspartijen in staat stelt om heel concreet aan de slag te gaan met een vitaal, klimaatbewust en biodivers platteland. LEADER Noord Overijssel omvat de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Hardenberg,  Ommen en het buitengebied van Kampen en Zwolle (de steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten). Projecten moeten worden uitgevoerd in of ten goede komen aan dit gebied. Naast Noord Overijssel zijn er nog veel andere LEADER-gebieden: Nederland telt er in totaal 31 (waarvan 4 in Overijssel) en in Europa zijn er meer dan 3.500.

2024-03-29 20:46:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.