advertentie

Voor rioleringswerkzaamheden Gedempte Heve

Westerkaai Genemuiden drie weken afgesloten, omleiding ingesteld

De kruising van de Westerkaai met de Drostenhofstraat in Genemuiden is vanaf maandag 19 februari 2024, drie weken afgesloten. De afsluiting is nodig om werkzaamheden aan de riolering mogelijk te maken. Voor het doorgaande verkeer wordt de omleidingsroute met borden aangegeven. Bij de werkzaamheden laat de gemeente Zwartewaterland de riolering vervangen in een aantal straten. Daarna krijgen deze straten een nieuwe bestrating, zodat ze straks beter aansluiten op het karakter van het oude centrum. Het gaat om de Gedempte Heve, Dijkje, Drostenhofstraat en de Achterweg.

Omleidingsroute
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de kruising van de Westerkaai met de Drostenhofstraat voor 3 weken afgesloten. De afsluiting gaat in op maandag 19 februari 2024. Voor verkeer van en naar het centrum wordt een omleiding ingesteld. Verkeer voor de veerpont richting Zwartsluis kan rijden via de Tagweg en de Greente. De omleiding staat met borden aangegeven.

Werk in 7 fases
De werkzaamheden aan de Gedempte Heve, Dijkje, Drostenhofstraat en de Achterweg starten op maandag 5 februari en duren tot half juli. Het werk bestaat uit 7 fases. Informatie over de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer staat op de website Zwartewaterland in Zicht: www.zwartewaterlandinzicht.nl/projecten/gedempte-heve-83

Kwetsbare plekken
Het onderhoud aan de riolering is nodig om in de toekomst het regenwater in het gebied beter weg te laten stromen en daarmee Genemuiden voor te bereiden op het veranderende klimaat. Doordat we steeds vaker te maken krijgen met zware regenbuien, kan de huidige riolering die grote hoeveelheden water op sommige plekken niet goed aan. Op deze kwetsbare plekken vervangt de gemeente in de komende weken de bestaande riolering voor een gescheiden riool. Het afvalwater en het regenwater wordt in deze nieuwe gescheiden riolering via aparte buizen afgevoerd. Dit moet zorgen voor minder overlast van water. Ook is dat duurzamer. Het vieze afvalwater gaat straks via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. Het veel schonere regenwater wordt geloosd in de Binnenhaven. Schoon water hoeft op die manier niet onnodig te worden gezuiverd.

Planning

Fase 1: Westerkaai
Start op maandag 19 februari 2024
Afsluiting weg in week 8 tot en met 10

Fase 2: Drostenhofstraat
Start op maandag 4 maart 2024
Afsluiting weg in week 10 tot en met 12

Fase 3: Dijkje - Gedempte Heve
Start op maandag 18 maart 2024
Afsluiting weg in week 12 tot en met 14

Fase 4: Parkeerplaats
Start op maandag 25 maart 2024
Afsluiting weg in week 13 tot en met 14

Fase 5: Gedempte Heve
Start op maandag 8 april 2024
Afsluiting weg in week 15 tot en met 20

Fase 6: Dijkje
Start op dinsdag 21 mei 2024
Afsluiting weg in week 21 tot en met 25

Fase 7: Blokhuisweg
Start op maandag 17 juni 2024
Afsluiting weg in week 25 tot en met 28

2024-02-02 15:55:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.