Waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten

WDODelta: Neerslag van afgelopen week geeft verlichting

De neerslag van afgelopen week geeft verlichting. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het gras in de tuin en langs de weg dat weer groen kleurt. 'Ook in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zien we de grondwaterstanden bijtrekken. Toch lost de neerslag die gevallen is de droogte niet op. Met name in Drenthe blijft het droog. We zijn blij met de neerslag, maar blijven op onze hoede en houden de droge omstandigheden nauwlettend in de gaten.' 

Groen gras door ‘hangwater’? 
De grond bestaat uit verschillende lagen. De laag met grondwater is daar één van, deze ligt diep onder de grond. Een laag die dichter bij de oppervlakte ligt is de zogenaamde ‘hangwaterzone’. Zodra het regent, trekt het water als eerste door deze zone de grond in. Natuur en gewassen, zoals gras en mais, wortelen zich in deze zone en halen onder andere daar hun water vandaan. De buien van afgelopen week zijn een goede voorraad voor de hangwaterzone en daarmee voor de gewassen en de natuur. De groene kleur komt dus weer iets terug. Het overtollige water stroomt verder omlaag naar de diepere grondwaterlagen.

Volop water aanvoeren 
We zien dat beregenaars een pas op de plaats maken en het aantal onttrekkingen daalt. In combinatie met de neerslag van afgelopen week zorgt dit ervoor dat de druk op ons watersysteem afneemt. Toch blijven we, vanwege wisselvallige weersomstandigheden, alert op de droogte en zetten we alles op alles om de droogte te beperken. Waar het kan, blijven de waterpeilen op maximale stand.  

Blauwalg  
Op dit moment is er bij één van onze officiële zwemwaterlocaties, de Lange Kolk in Den Nul, blauwalg aangetroffen. De Provincie Overijssel heeft voor deze zwemlocatie een waarschuwing afgegeven. Het risico op blauwalg wordt groter bij oplopende temperaturen. Op www.zwemwater.nl kunt u controleren waar u veilig een plons kunt maken. 

2023-07-13 10:25:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.