advertentie

Huur- en samenwerkingsovereenkomst tussen partijen verloopt per 2025

Voortbestaan van De Veldschuur als regionaal educatiecentrum hangt aan zijden draadje

De huur- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Oldematen en Staatsbosbeheer loopt op 31 december 2024 ten einde. De stichting Vrienden van de Oldematen, exploitant van het educatiecentrum de Veldschuur, heeft besloten om alle nieuwe activiteiten op on-hold te zetten. "Het bestuur van de stichting heeft op dit moment geen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de voortzetting van alle educatieve activiteiten in de Veldschuur, vanaf 1 januari 2025." Dat laten ze weten in een reactie op hun website.

"Wij zijn als stichting zijn geen eigenaar van de Veldschuur en maken alleen gebruik van de begane grond en van het omliggende terrein. Het terrein wordt door onze vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Oldematen onderhouden. Staatsbosbeheer geeft aan dat zij wel de toegevoegde waarde van de Stichting Vrienden van de Oldematen ondersteunt, maar gezien het landelijke beleid geen gelden beschikbaar kunnen stellen. Dit vooruitzicht en daarmee het gebrek aan financiële ondersteuning per 2025 ligt ten grondslag aan de beslissing van Stichting Vrienden van de Oldematen om nieuwe activiteiten on-hold te zetten. Een nieuw risico aangaan, gelijk aan wat wij als stichting gedaan hebben in 2022, is onverantwoord en bestuurlijk (bestaat uit vrijwilligers) daardoor niet te dragen."

De evenementen en activiteiten die gepland in De Veldschuur staan gaan dit jaar door.

Stichting Vrienden van de Oldematen
Sinds 2004 is de Stichting Vrienden van de Oldematen gevestigd in de Veldschuur om het gebied de Olde Maten, maar ook de oevers van het Zwartewater, dichter bij het publiek te brengen. Zij doen dit al twintig jaar door middel van educatie en voorlichting. In het schooljaar 2022/2023 ontving het educatiecentrum maar liefst vijftig basisschoolklassen voor educatielessen. "De vraag naar lessen is altijd groter dan de capaciteit", aldus het stichtingsbestuur. De stichting is onder meer één van de initiatiefnemers van de gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten (SOM) en neemt actief deel aan de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV), Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster en Staatsbosbeheer. Daarnaast is zij al jaren lid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en ondersteunt in initiatieven van Ontdek Staphorst, platform van en voor de Staphorster gemeenschap.

2024-05-15 09:32:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.