advertentie

Deelnemers nemen intrek op nieuwe locatie in buurgemeente

Verhuizing Inbit (onderdeel van InBalans Hasselt) naar WerV/WijZ Zwolle

Per 11 december start InBit, onderdeel van voormalig InBalans, op WijZ locatie De Terp aan de Radewijnstraat1 in Zwolle. Sinds de sluiting van InBalans in Hasselt in september is InBit overgaan naar WerV, het onderdeel van WijZ welzijn, waar dagbesteding, sociale activatie en re-integratie geboden wordt voor de arbeidsmatige leeftijd. “Met deze verhuizing hebben de deelnemers een nieuwe locatie gevonden voor de werkzaamheden, de fysieke- en webwinkel. Er is met de verhuizing ook weer ruimte voor uitbreiding om nog meer mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk mee te laten doen door een arbeidsmatige dagbestedings- of re-integratieplaats te bieden", vertelt Annemarie van der Kolk, manager van WerV onderdeel van WijZ welzijn.

Inbit
“Inbit in Zwolle is, in het gehele aanbod, een unieke dagbestedings- en re-integratieplek in Zwolle”, aldus van der Kolk. “Er was in Zwolle weinig aanbod op ICT gebied en we wilden graag na de sluiting van InBalans Hasselt aanbod behouden voor onze doelgroep en meer mensen uit Zwolle de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen op het gebied van ICT. Met de circulaire werkwijze van Inbit doen we recht aan de duurzaamheidsgedachte en hergebruik van apparatuur. Het past uitstekend bij het totale aanbod van WerV en we hebben met de Terp een locatie middenin de wijk Dieze waar we onze apparatuur en service zichtbaar en beschikbaar maken voor bijvoorbeeld mensen met een smalle beurs.”

Inbit ontvangt bruikbare smartphones, laptops, computers (desktops), schermen en diverse randapparatuur van bedrijven en instellingen. Deze apparatuur ondergaat een refurbish proces. Iedere laptop en desktop wordt intern gewiped, extern volledig schoongemaakt en getest. De apparatuur wordt vervolgens voorzien van een nieuwe geïnstalleerde Windows 10 versie en voor vriendelijke prijzen te koop aangeboden. De systemen zijn daarbij ruimschoots voldoende voor het normale internetverkeer en het gangbare, huiselijk en school gebruik.

Van der Kolk: “De medewerkers kennen alle ins en outs op het gebied van IT. Ook wordt service geboden aan particulieren en instellingen in de regio. Als particulieren problemen ondervinden met de computer vinden de medewerkers van Inbit in het algemeen de oplossing. InBit wil een realistische bedrijfsmatige werkomgeving bieden en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. De activiteiten voor deelnemers zijn divers o.a. technische of juist creatieve taken, administratief of praktisch, software hardware vele facetten van de computerwereld zijn bij InBit te vinden.”

Over WerV
WerV biedt dagbesteding, sociale activatie, werkervaringsplaatsen, re-integratietrajecten en vrijwilligerswerk aan mensen met een psychische Met de werkwijze kwetsbaarheid voor wie een (betaalde) baan niet vanzelfsprekend is. Mensen kunnen bij WerV meedoen en bijdragen aan verschillende werkzaamheden en meedoen aan activiteiten. WerV kijkt daarbij wat passend en zinvol is in iemands persoonlijke verhaal en wat de talenten en vaardigheden zijn. WerV richt zich op het ontplooien en ontwikkelen van persoonlijk talent vanuit eigen kracht en geloof in wederkerigheid, iedereen heeft iets te bieden en met de werkzaamheden wil WerV ook graag bijdragen aan het welzijn en belangen van anderen.

2023-12-07 14:48:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.