advertentie

Donderdag 21 september 2023, 19.30 uur

Vergadering gemeenteraad van Zwartewaterland

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2) en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 21 september 2023. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 september 2023, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn ook te beluisteren via ZwartewaterFM, en worden gestreamd via: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

Op de agenda van 21 september 2023 staan de volgende bespreekpunten:

- Raadsvoorstel Beleidsregel erfmolens en zonnestroomsystemen.
- Raadsvoorstel Renovatie OBS (Openbare Basisschool) Aremberg.
- Raadsvoorstel Aanvraag aanvullend krediet rotonde Genemuiden.

2023-09-15 13:43:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.