advertentie

Werkzaamheden inrichting nieuw peilvak

Nieuw peilvak Barsbekerbinnenpolder in het veenweidegebied bij Zwartsluis van start

Samen met Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), en natuurboerderij Weidevol start Natuurmonumenten half september met de inrichting van een nieuw peilvak in de Barsbekerbinnenpolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loon- en grondverzetbedrijf Altena uit Nijeveen. Een uniek project waar niet alleen de weidevogels van profiteren. De gebiedspartners willen van de eeuwenoude polder weer een oase voor weidevogels maken. De nodige peilverhoging heeft daarnaast een gunstig effect op het tegengaan van de bodemdaling en het vastleggen van CO2 in het gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een zogeheten ecologisch werkprotocol. Hierin is vastgelegd hoe tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden.

Impuls weidevogels
Door het verdwijnen van geschikt broedgebied neemt het aantal weidevogels landelijk af. Weidevogels gedijen goed in bloemrijke, drassige weilanden met volle sloten. Bloemen trekken insecten aan en die zijn voer voor de jonge weidevogels. Alleen uit zachte, natte grond kunnen de vogels met hun snavels wormen omhoogtrekken. Om dat goed te faciliteren wordt in de winter en lente het waterpeil tijdelijk verhoogd in een aaneengesloten gebied van 160 hectare in de Barsbekerbinnenpolder. Het overige deel van de polder behoudt het huidige polderpeil. 

Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een peilscheiding, het verbreden van enkele watergangen, het aanleggen of aanpassen van dammen en duikers en het bouwen van een stuw en twee inlaten. Half september wordt er gestart met de werkzaamheden en deze worden eind februari 2024 afgerond. Naar verwachting zal er weinig hinder worden ondervonden van de werkzaamheden, aangezien deze buiten de bebouwde kom plaatsvinden. Omleidingen ten behoeve van 
werkzaamheden aan de Woldweg, de Veenen en Arembergerweg worden tijdig aangekondigd. Daarbij wordt gezorgd dat altijd twee van de drie wegen geopend zijn, zodat doorgaand verkeer tussen Zwartsluis, Barsbeek en Belt-Schutsloot mogelijk blijft.

Toch overlast van de werkzaamheden?
Neem dan contact op met Arco Lassche, coördinator Natuurbeheer van Natuurmonumenten op telefoonnummer 0527 206520.

2023-09-07 13:55:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.