advertentie

Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken afspraken

Provincie Overijssel, Zwartewaterland en buurgemeenten werken samen verder aan meer windenergie

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken met de provincie Overijssel afspraken over windenergie. Deze ‘programmeringsafspraken’ gelden tot 2030. Ze zijn nodig vanwege het nieuwe windbeleid van de provincie. Daarin wil de provincie namelijk meer windturbines toelaten dan eerder door de gemeenten was afgesproken in de Regionale Energiestrategie.

Een van de voorkeursgebieden van de provincie voor windenergie ligt verspreid over de vier gemeenten. Volgens het nieuwe beleid van de provincie is er in dit gebied ruimte voor maximaal 400 GWh voor grootschalige opwek van windenergie. Dat is meer dan waarmee de gemeenten eerder hebben ingestemd. De gemeenten zijn bang dat het nieuwe provinciale beleid de deur openzet voor ongewenste initiatieven. Bovendien doorkruist het nieuwe beleid al lopende gemeentelijke gebiedsprocessen. Dat tast het draagvlak voor windenergie aan. De provincie heeft daarom aangeboden om afspraken te maken over locaties, omvang en planning voor nieuwe windinitiatieven binnen het voorkeursgebied. De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Afstemming 
De vier gemeenten hebben hun programmeringsafspraken onderling afgestemd. Zo willen zij samen invulling geven aan windenergie in het voorkeursgebied van de provincie. De basis voor de afspraken blijven de bestaande plannen van ieder van hen. De provincie had aan de vier gemeenten voor de programmeringsafspraken een deadline gesteld. Die liet hun minder tijd voor een goede afstemming met inwoners en de gemeenteraad dan ze wilden. De programmeringsafspraken zijn inmiddels in alle vier de gemeenten goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Elk college legt het besluit ook voor aan de gemeenteraad. 

Afspraken Zwartewaterland
Specifiek voor de gemeente Zwartewaterland wordt de opgave verhoogd van 50 GWh naar 60 GWh. Voor het aantal turbines maakt dit geen verschil. Voor 50 GWh zijn drie turbines nodig; 60 GWh kan ook opgewekt worden met drie windmolens. In het gebied Genne-Holten-Haerst-De Ruiten hebben Zwolle en Zwartewaterland een verkenning laten doen naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van schone energie. Deze verkenning onder externe begeleiding is nagenoeg afgerond en wordt binnenkort gedeeld met de bewoners van het gebied.

Betrokkenheid inwoners
De gemeenten blijven het belangrijk vinden dat inwoners van de genoemde gebieden worden betrokken bij de ontwikkeling van concrete plannen voor windturbines en hopen dat die initiatieven de ruimte krijgen om hun plannen te realiseren die het meest aansluiten bij de wensen van omwonenden. Ook zijn de gemeenten groot voorstander van de betrokkenheid van lokale energiecoöperaties. Deze betrokkenheid moet ertoe leiden dat een zo groot mogelijk deel van de financiële opbrengsten van de energieproductie belandt bij de omwonenden van de windturbines en bij inwoners zelf.

2030 
Windturbines staan er niet van vandaag op morgen. De voorbereiding, besluitvorming en realisatie van turbines vergt een aantal jaren. Dit betekent dat de turbines rond 2030 geplaatst zijn en de energieproductie start. 

2024-04-18 13:23:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.