advertentie

Raad staat eendrachtig achter genuanceerd briefje aan Provincie Overijssel

Partijen dringen aan om zware, uitstotende machines te weren bij werkzaamheden in Natura 2000-gebied

In het gebied Zomerdijk-Zwartsluis gaat de komende jaren een paar vierkante kilometer terug worden gegeven aan de natuur. Een goed idee zegt de gemeente Zwartewaterland, maar de manier waarop kan anders. Daarom zal er een brief worden gestuurd naar de provincie waarin de teleurstelling wordt uitgesproken over het gebruik van zware, uitstotende machines. En waar er wordt aangedrongen op het zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische apparatuur.

De Wieden is een Natura 2000-gebied waar de komende jaren werkzaamheden zullen plaatsvinden om die kwetsbare natuur te beschermen en te versterken. In het deelgebied Zomerdijk-Zwartsluis gaat het om de realisatie van een broedgebied voor moerasbroedvogels en een verbinding voor de otter. Dit is bepaald in het ontwerp-PIP (Provinciaal inpassingsplan) van de provincie Overijssel. In een eerder stadium heeft de gemeente haar voorkeur uitgesproken voor zo’n provinciaal plan. De werkzaamheden zullen dus ook worden uitgevoerd door de provincie, maar de gemeente kan wel van zich laten horen.  

Uitstotende machines
Het merendeel van de gemeenteraad vindt ‘iets teruggeven aan de natuur’ een goed idee, maar het probleem ligt bij de manier waarop dit gaat gebeuren. Of om het bij monde van John Smits (VVD) te zeggen: “Dit soort acties moeten wel verkoopbaar en verklaarbaar zijn”.  

Uiteindelijk is het Kira Fijn (BGZ) die met het idee van een briefje komt. Ook BGZ is het eens met het voorstel, maar heeft wel een opmerking: “In de huidige tijd moet alles zo energie- en CO2-neutraal mogelijk, maar als de overheid dit gaat uitvoeren gaan we ineens kwetsbare natuur herstellen en versterken met door stookolie gedreven machines. Is het een idee om als raad het college de opdracht te geven een briefje naar de provincie te sturen, om aan te geven dat uitstotende machines ook vervangen kunnen worden door elektrisch aangedreven machines. Want als wij in staat zijn om de oudste waterkering van ons land, de Stenendijk, met behulp van elektrisch aangedreven machines te vernieuwen, dan moet dit bij een dergelijk project toch ook kunnen?”  

Deze mening werd breder gedragen in de gemeenteraad. Zowel Marco van der Vegte (CDA), Alfred Beens (SGP) en John Smits (VVD) spreken woorden van dezelfde strekking.  

Nuance
Het idee van een briefje werd door een merendeel van de gemeenteraad gesteund. Wel met een nuance van Marco van der Vegte (CDA). “Kijk wel uit wat je in die brief zet. In de systematiek van Natura-2000 is ruimte gereserveerd voor dieselkranen en wanneer je het elektrisch gaat doen betekent dat vertraging, waardoor het langer duurt om de natuurdoelen te halen. En daarmee ga je de lokale gemeenschap voor de voeten lopen. Ik onderschrijf de hartenkreet, maar kijk uit wat je ermee in gang zet.”  

Daarmee werd het raadsvoorstel over het niet indienen van een zienswijze (een formele reactie op een plan of besluit van de overheid) aangenomen, maar wordt er wel een genuanceerd briefje gestuurd.  

2023-12-08 12:56:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.