Nog eens vier jaar voor programma Natuur voor Elkaar

Overijssel maakt 9 miljoen vrij voor natuurinitiatieven

Door deze investeringsimpuls komt er de komende 4 jaar maar liefst 9 miljoen euro vrij om meer nieuwe natuurinitiatieven te ontplooien. Waar maar liefst 2 miljoen euro bedoeld is voor initiatieven en acties met Overijsselaren om hitte, droogte en wateroverlast aan te pakken. Gedeputeerde Martijn Dadema: ‘Het is mooi dat we nu de handen uit de mouwen kunnen steken. Een steen kunnen bijdragen aan het behoudt van onze mooie Overijsselse natuur. Dat kan door bomen te planten, maar ook met verdiepen door les te geven aan kinderen. Het is belangrijk dat we hier aandacht voor blijven houden, zodat ook de volgende generatie kinderen!’  Begin februari gaven Gedeputeerde Staten al met veel enthousiasme groen licht aan een nieuwe periode voor het programma Natuur voor Elkaar. Onlangs volgde ook de steun over zo goed als de volle breedte van Provinciale Staten.

Natuur voor Elkaar: voor en door Overijsselaren
Het is deze week dubbel feest voor de Overijsselse natuur.  Als eerste deze mooie financiële impuls voor groene en klimaatinitiatieven én deze week werd bekend dat sinds 2019 meer dan 1 miljoen nieuwe bomen zijn geplant in Overijssel binnen het programma Natuur voor Elkaar. Natuur voor Elkaar is een Overijsselse beweging waarin allerlei partijen die iets doen met vergroenen, samenwerken. Natuurorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, bewonersinitiatieven en nog veel meer partijen zijn onderdeel van de beweging. 

Versterken groene kracht in de samenleving
Al bijna zes jaar versterkt Natuur voor Elkaar de groene kracht in de Overijsselse samenleving. Dat gebeurt via subsidies, gerichte acties maar vooral door groene initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Zo  vergroende het samenwerkingsverband 200 schoolpleinen, beantwoordde 900 vragen over landschap en ging bijna de helft van de Overijsselse gemeenten over op ecologisch bermbeheer wat een positief effect heeft op de biodiversiteit. En dit is slechts en greep uit de activiteiten en resultaten.  

Samen met Overijsselaren verder werken aan vergroening 
Overijsselaren die meedoen en meedenken, dat is de basis van Natuur voor Elkaar. Dat gaat de komende jaren niet veranderen. Nieuw is de aandacht voor de aanpak van hitte, droogte en wateroverlast. Vergroenen kan daar prima bij helpen. Concreet wordt de komende jaren gewerkt aan meer betrokkenheid bij de natuur en wat Overijsselaren zelf kunnen doen om de natuur een handje te helpen, méér groen in steden en dorpen en groen van hogere kwaliteit op het platteland, kennis en bewustzijn over de meerwaarde van natuur vergroten, uitbreiden van het netwerk van groene ambassadeurs en de liefde voor zeldzame en algemene soorten vergroten.   

2024-04-02 10:08:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.