advertentie

Vijfde ronde Regio Deals

Nieuwe ronde om voorstellen voor Regio Deals in te dienen gaat van start

Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich samen in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Van 7 juli tot en met 31 oktober opent weer een nieuwe ronde Regio Deals en kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is € 384,6 miljoen gereserveerd.

Het kabinet heeft in totaal € 900 miljoen gereserveerd voor 3 rondes de Regio Deals in deze kabinetsperiode. Voor de vijfde ronde Regio Deals is een bedrag van € 384,6 miljoen gereserveerd, daarnaast dragen regio’s zelf ook financieel bij. In 2025 volgt nog een nieuwe tranche Regio Deals. Net als in de vorige kabinetsperiode wordt in de selectie van de vijfde tranche Regio Deals rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat.

Procedure en startmoment
Gemeenten, provincies, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Zij kunnen de voorstellen van 7 juli tot en met 31 oktober 2023 indienen via www.rvo.nl/regiodeals Vervolgens besluit het kabinet begin 2024 welke voorstellen het Rijk en de regio samen uitwerken tot een Regio Deal. Het streven is om de deals van deze vijfde ronde medio 2024 te ondertekenen.

2023-07-04 07:21:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.