advertentie

OKO Dialoogsessie op 24 april 2024 in Zwartsluis

Inwoners en organisaties in gesprek over gezonde leefomgeving voor jongeren

Ook in Zwartewaterland kunnen jongeren makkelijk aan alcohol komen. Dat is één van de uitkomsten uit de GGD Jongerenmonitor 2023. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek gaan inwoners en organisaties woensdag 24 april tijdens de OKO Dialoogsessie in Hotel Zwartewater in Zwartsluis samen in gesprek over een positieve, gezonde leefomgeving voor jongeren. Deelname aan de Dialoogsessie is gratis en inclusief een buffet.

OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Deze aanpak, gebaseerd op de succesvolle IJslandse methode, moet bijdragen aan een vermindering van het middelengebruik door jongeren. En een verbetering van de mentale gezondheid van deze jongeren. Vorig jaar werd de aanpak onder grote belangstelling in Zwartewaterland gelanceerd. Aan de hand van de input die tijdens die lancering werd opgehaald en de uitkomsten van de GGD Jongerenmonitor wordt nu met de OKO Dialoogsessie op 24 april de volgende stap gezet. “De Jongerenmonitor laat zien welke aandachtspunten er in Zwartewaterland zijn”, vertelt wethouder Jan van der Poel. “Maar ook wat er al goed gaat. Zo blijkt uit het onderzoek dat jongeren in onze gemeente in grote mate bij hun ouders terecht kunnen. Die betrokkenheid kenmerkt onze gemeenschap. En kan er ook aan bijdragen dat we samen kunnen werken aan een positieve leefomgeving voor jongeren. Thuis, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd."

‘Ouders en jongeren praat mee op 24 april!’
Wethouder Van der Poel nodigt organisaties en inwoners uit om mee te doen aan de OKO Dialoogsessie op 24 april. Hij roept vooral ook ouders én jongeren op om mee te praten. "De Jongerenmonitor heeft laten zien dat jullie het als ouders goed doen. Maar als ouder heb je ook invloed om te zorgen dat je kind verstandige keuzes maakt. Bijvoorbeeld door samen met je kind de landelijke Nix 18-campagne uit te dragen: geen 18, geen alcohol. Met een positieve invloed kun je als ouders al thuis voor een verandering zorgen.”

De OKO Dialoogsessie op 24 april vindt van 15.00 tot 19.30 uur plaats in Hotel Zwartewater in Zwartsluis. Tijdens de OKO Dialoogsessie op 24 april bespreken de gemeente Zwartewaterland, GGD IJsselland en het Trimbos-instituut met organisaties en inwoners de uitkomsten van de Jongerenmonitor. Samen gaan de deelnemers in gesprek over wat we allemaal al doen en wat er beter kan. Dat moet leiden tot passende programma's voor Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.

Aanmelden
Deelname aan het interessante programma is gratis en inclusief een buffet. Aanmelden kan op www.zwartewaterland.nl/oko Wethouder Van der Poel: “Samen met verschillende organisaties uit Zwartewaterland gaan we graag met jou in gesprek. 

Praat mee, denk mee, doe mee!” 
OKO brengt in Zwartewaterland partijen bij elkaar: ouders, professionals, vrijwilligers uit onderwijs, welzijn, sport, natuur, cultuur, bedrijfsleven en kerken. Zitten jongeren goed in hun vel én staat iedereen achter de Nix 18-boodschap? Dan neemt het roken en het gebruik van alcohol en drugs af. De OKO aanpak bestaat uit 4 stappen: monitoring, dialoog, plan en uitvoering. Voor de eerste stap nam de GGD de Jongerenmonitor af in Zwartewaterland. De uitkomsten hiervan geven inzicht in de leefstijl, het welzijn en de gezondheid van jongeren van 13 tot 16 jaar in Zwartewaterland. De Dialoogsessie is nu de tweede stap.

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland
OKO sluit aan bij Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. In deze campagne werken de gemeente en 50 organisaties aan Positieve Gezondheid voor alle inwoners. Dit betekent dat iedereen zich naar omstandigheden goed voelt. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. En dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet. Kijk voor meer informatie op www.zwartewaterland.nl/oko

2024-04-05 09:47:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.