advertentie

Uitvoering van het beleidsplan Krachtig Accommoderen

Gemeente Zwartewaterland start onderzoek naar privatisering kinderboerderij Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland onderzoekt de mogelijkheden voor het privatiseren van kinderboerderij de Taghof in Genemuiden. De opdracht hiervoor gaf de gemeenteraad in 2017 mee aan het college van B&W bij de vaststelling van het beleidsplan Krachtig Accommoderen.

De privatisering van de kinderboerderij had de afgelopen jaren geen hoge prioriteit. Voor de komende jaren staat de kinderboerderij voor forse investeringen voor onderhoud en vervanging. Op het gebied van financiën en het vinden van voldoende vrijwilligers heeft het bestuur van de kinderboerderij te maken met uitdagingen. Nu deze zaken samenkomen, is de gemeente gestart met een onderzoek naar de privatisering van de kinderboerderij.

Financiële win-winsituatie
Kinderboerderij de Taghof is één van de accommodaties die de gemeente Zwartewaterland op dit moment in eigendom heeft. De dagelijkse uitvoering is al jarenlang in handen van een bestuur en groep vrijwilligers. Het college van B&W heeft grote waardering voor de inzet van het bestuur van de kinderboerderij.

Bij de privatisering draagt de gemeente het volledige beheer en onderhoud van de kinderboerderij over aan één of meer maatschappelijke partners. Vanaf dat moment worden deze partijen zelf verantwoordelijk voor het in stand houden en vernieuwen van de accommodatie. Dit moet zorgen voor een maatschappelijke en financiële win-winsituatie voor alle partijen.

Uitgangspunten
De gemeente stelt begin volgend jaar de uitgangspunten op voor een eventuele privatisering. Bij die uitgangspunten kijkt de gemeente wat nodig is om de kinderboerderij naar de toekomst gezond te exploiteren en kwalitatief op orde te houden.

Met het onderzoek naar de privatisering geeft het college van B&W uitvoering aan de opdracht die de gemeenteraad meegaf bij de vaststelling van het beleidsplan Krachtig Accommoderen. In dat beleidsplan staat beschreven hoe de gemeente ervoor zorgt dat maatschappelijke accommodaties bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Zodat Zwartewaterland voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, leven en ontspannen.

2023-12-08 13:00:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.