advertentie

Inloopbijeenkomst over ontwerp herinrichting Hoogstraat

Gemeente Zwartewaterland presenteert ontwerp autoluwe binnenstad Hasselt

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen en een verlaging van de snelheid. Dat zijn een aantal elementen uit het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat in Hasselt. Op maandag 12 februari 2024 organiseerde de gemeente Zwartewaterland een inloopbijeenkomst over het ontwerp voor deze herinrichting. Inwoners van de Hanzestad maakte volop gebruik van de inloopbijeenkomst bij Ad'vundum te Hasselt. De stedenbouwkundige die het ontwerp had gemaakt en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Klankbordroep
Samen met een klankbordgroep werkte de gemeente Zwartewaterland aan het ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat. In de klankbordgroep zaten verschillende inwoners die de bewoners, bezoekers en ondernemers van de Hoogstraat vertegenwoordigden. Met de klankbordgroep zijn de wensen en de mogelijkheden in beeld gebracht. Het zorgde voor een mooie betrokkenheid waarbij zowel de belangen van bewoners, ondernemers als bezoekers van de Hoogstraat werden meegenomen. Dat heeft geresulteerd in een voorstel voor een uiteindelijke herinrichting. 

Eenrichtingsverkeer
Met de nieuwe inrichting wordt de Hoogstraat straks ingericht als eenrichtingsverkeer. Daarbij gaat het verkeer vanaf de kruising van de Hoogstraat met de Markt richting de Zwartewaterweg/Buiten de Venepoort. Met die verandering kan het verkeer beter en veiliger doorstromen. Met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers. 

Hoe kom ik in de nieuwe situatie met de auto de binnenstad in?
Dit kan straks op verschillende manieren. De belangrijkste toegangsweg (oplevering tweede kwartaal 2024, red.) wordt de nieuw aan te leggen verbinding vanaf de rotonde bij de Vaartweg via een nieuw aan te leggen weg langs Bodewes en dan onder de brug door aansluitend op de Van Nahuysweg. 

Wat verandert er voor de bevoorrading van horeca en winkels?
Het verkeer kan de route gebruiken, zoals hierboven beschreven.

Parkeerschijf verplicht in blauwe zone
De gemeente heeft maandagavond de nieuwe inrichting van de Hoogstraat gepresenteerd. Dit plan toont een gedeelte van een blauwe zone waar een een maximale parkeerduur geldt. U moet hier een parkeerschijf gebruiken. 

Wat verandert er nog meer?
Door het instellen van eenrichtingsverkeer verbetert de gemeente Zwartewaterland de leefbaarheid in het centrum, door herinrichting van de Hoogstraat: meer groen, meer bankjes en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Verkeersbesluit

Het plan voor eenrichtingsverkeer werd door de gemeente Zwartewaterland al eerder met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad nam op 10 december 2020 een principebesluit voor eenrichtingsverkeer.

2024-02-13 11:22:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.