Visie voor gebied rondom de Eilandjes

Gemeente Zwartewaterland doet pas op de plaats bij visie Waterhart Zwartsluis

Samen met inwoners wil de gemeente Zwartewaterland werken aan een visie voor het Waterhart Zwartsluis. Bij de opstart van dit proces heeft de gemeente al ideeën gedeeld. Hierdoor is een onjuist beeld ontstaan. Om voor alle partijen de verwachtingen helder te hebben, maakt de gemeente nu een pas op de plaats. Onder leiding van een nieuwe projectleider gaat de gemeente met betrokken partijen eerst in gesprek om input voor de visie op te halen.

Eerder dit jaar startte de gemeente Zwartewaterland onder leiding van een externe projectleider het proces om te komen tot een visie voor het gebied rondom de Eilandjes in Zwartsluis. Die visie moet bijdragen aan een helder kader voor het gebied. Aan de hand van dat kader kunnen op termijn bestaande en nieuwe initiatieven worden getoetst.

Uit gesprekken met verschillende partijen is naar voren gekomen dat de aanpak zorgde voor onduidelijkheid en onrust. Voor de visievorming en gesprekken met betrokkenen heeft de projectleider concrete ideeën uitgewerkt in het plangebied, zoals (recreatie)woningbouw. Hierbij was onvoldoende duidelijk dat deze ideeën vanuit de gemeente kwamen, in plaats vanuit grondeigenaren zelf. De gemeente betreurt deze gang van zaken. "We vinden het juist van belang dat we in dit traject samen optrekken met inwoners, ondernemers en gebiedspartijen. Uitgangspunt is en was dat we starten met een analyse van de vraagstukken in het gebied, en daarna pas kijken naar mogelijke oplossingen", aldus de gemeente.

Nieuwe projectleider
De gemeente Zwartewaterland vervolgt het traject met een nieuwe projectleider. "Onder leiding van deze projectleider gaan we nu samen met inwoners en betrokken partijen verder. En vooral in de volgorde die we in het begin voor ogen hadden. We stellen met deze visie nu eerst integrale en heldere richtlijnen op voor het gebied. Die helpen straks om nieuwe ideeën te toetsen. Waarbij we wel rekening hebben te houden met lopende projecten en aanvragen."

Bij het opstellen van de visie streeft de gemeente naar een breed draagvlak. “Daarvoor houden we later dit jaar onder meer twee bijeenkomsten. Waarin we de wensen, plannen en ideeën van betrokken partijen op willen halen en verwerken in de uiteindelijke visie voor het Waterhart Zwartsluis."

2024-06-14 16:44:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.