advertentie

Unanieme steun voor zienswijze

Gemeenteraad Zwartewaterland: Géén windturbines in polder Mastenbroek

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft donderdag 7 maart 2024 unaniem ingestemd met de zienswijze om de polder Mastenbroek aan te wijzen als uitsluitingsgebied voor windenergie. Die zienswijze is ingeleverd bij de provincie Overijssel.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2024 dienden de CU, SGP, PvdA, BGZ en VVD gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag in (een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, maar wat wel actueel is). Iets wat het CDA uiteindelijk ook steunde. De provincie Overijssel zou de polder Mastenbroek namelijk zien als mogelijke locatie voor de plaatsing van windturbines, maar over dat soort zaken beslist de gemeenteraad graag zelf. Er is een zienswijze opgesteld, die naar de provincie kan worden gestuurd. Dit moet voor 13 maart gebeuren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 maart werd er daarom over de opgestelde zienswijze gesproken. Ook konden partijen er hun eigen zienswijze nog even op loslaten, dit gebeurde unaniem positief. Alleen BGZ maakte er meer dan een paar zinnen aan vuil. Volgens de partij had de zienswijze nog wel wat scherper mogen zijn.

Hoe zat het ook alweer?
De provincie heeft het Nationaal Landschap IJsseldelta aangeduid als uitsluitingsgebied voor wind, wat wil zeggen dat daar geen windturbines geplaatst mogen worden. Echter onderzoekt de provincie om daar onderuit te komen. Dat betekent dat de provincie onderzoekt of ze daar misschien alsnog windturbines en/of dergelijke kunnen plaatsen. Aangezien de gemeenteraad alleen impliciet heeft gesproken over de polder Mastenbroek als niet zijnde een zoekgebied voor wind, heeft de gemeente er geen regie over. En dat stoorde alle partijen; ze willen namelijk de handen aan het stuur houden. Als er al windturbines komen, dan wil de gemeenteraad daar zelf over beslissen.

In de ingeleverde zienswijze staat daarom ook: ‘Dat de gemeenteraad het besluit niet heeft genomen om toekomstige wind ontwikkelingen onmogelijk te maken. Maar juist om regie te houden op het proces. De gemeente Zwartewaterland hecht er sterk aan dat het eigen gemeentelijk beleid ten aanzien van uitsluitingsgebieden wordt overgenomen in provinciaal beleid’.

De verwachting is dat er spoedig gesproken gaat worden tussen de provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland.

2024-03-08 13:11:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.