advertentie

Gertjan Zuur, Laura Hollander en Suzan de With

Drietal treedt toe tot de raad van toezicht van Accrete

Gertjan Zuur, Laura Hollander en Suzan de With zijn deze maand toegetreden tot de raad van toezicht (RvT) van Accrete. Samen met de twee zittende RvT-leden Marjolijn Wallinga en voorzitter Marijn Rohaan vormen zij de vernieuwde raad van toezicht. De vernieuwde raad heeft met Gertjan, Laura en Suzan veel kennis toegevoegd op het vlak van kinderopvang, onderwijs en financiën. Gertjan Zuur zal de rol van voorzitter van de raad van toezicht op zich gaan nemen.

Tjerk Deuzeman, voorzitter college van bestuur (a.i) van Accrete: “Met een delegatie vanuit alle lagen van Accrete hebben we de afgelopen tijd gezocht naar nieuwe RvT-leden die zowel opvang als onderwijs bij Accrete verder kunnen brengen. We zijn erg blij met de uiteindelijke keuze voor Gertjan Zuur, Laura Hollander en Suzan de With. Zij brengen een schat aan kennis, ervaring en een netwerk mee waar Accrete mee verder kan.”

Voorzitter van de RvT Marijn Rohaan: “Ik ben trots op het feit dat we zeer bekwame nieuwe leden hebben gevonden. Met vertrouwen kan ik zeggen dat we na een roerig jaar weer vooruit kunnen kijken. De nieuwe leden nemen veel expertise mee vanuit verschillende achtergronden. We gaan hen de komende tijd goed inwerken op de bestaande vraagstukken. Een eerste belangrijke opdracht zal zijn het vinden van een nieuwe voorzitter college van bestuur als opvolger van Tjerk Deuzeman."

Over Accrete
Accrete biedt opvang en onderwijs op 14 christelijke kindcentra, verspreid over de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. En daarnaast opvang op een zelfstandig kinderdagverblijf.

2024-05-21 13:42:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.