advertentie

Stemmen tellen en reserve-stembureauleden

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezing van start

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. Voor de bezetting van de stembureaus tijdens deze verkiezing hebben gemeenten naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig. Om gemeenten te helpen bij het werven van voldoende stembureauleden en stemmentellers start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze week een campagne. Mensen die zich de komende verkiezing willen inzetten, kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Vrijwilligers op stembureaus zijn van onschatbare waarde. Dat bleek ook tijdens de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van afgelopen 15 maart. Toen was de werkdruk hoog en werd er tot laat in de avond geteld. Gemeenten en de VNG hebben hun zorgen geuit over of er genoeg stembureauleden en tellers gevonden kunnen worden. Ook omdat de voorbereidingstijd voor deze vervroegde verkiezing kort is.

Stemmen tellen en reserve-stembureauleden
Leden van het stembureau controleren de stempassen en identiteit van kiezers, reiken stembiljetten uit en zorgen ervoor dat het stemproces goed verloopt. Er zijn ook mensen nodig die willen helpen bij het tellen van de stemmen. Het tellen gebeurt op de verkiezingsavond vanaf 21:00 uur. En in sommige gemeenten wordt er ook geteld op donderdag 23 november. Daarnaast zijn er mensen nodig die reserve-stembureaulid willen zijn. Zij worden alleen opgeroepen als het nodig is. Bijvoorbeeld omdat er stembureauleden ziek zijn op de verkiezingsdag. Vrijwilligers die op een stembureau werken, krijgen een vergoeding. 

Met een campagne via regionale radio en kranten worden mensen opgeroepen om zich aan te melden. Aanmelden kan rechtstreeks bij de gemeente. Ook ambtenaren van het rijk, provincies, en waterschappen worden opgeroepen om zich aan te melden als stembureaulid.

2023-09-15 14:32:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.