‘Samenwerking goed voor de natuur én de agrarische sector’

Barsbekerbinnenpolder beter ingericht voor weidevogels

Barsbekerbinnenpolder beter ingericht voor weidevogels© Erik Driessen

"Dit is een voorbeeldproject voor Nederland", zegt algemeen directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten over de nieuwe inrichting van de Barsbekerbinnenpolder tussen Heetveld en Zwartsluis. De polder moet een oase worden voor weidevogels. Samen met betrokken partners en de initiatiefnemers van dit project (Waterschap Drents Overijsselse Delta, biologisch melkveebedrijf Weidevol en Stichting Natuur en Milieu Overijssel) vierde Natuurmonumenten woensdag de feestelijke oplevering van het project. Belangrijk onderdeel is het verhogen van het waterpeil. Dat trekt weidevogels, gaat bodemdaling tegen en legt CO2 vast.

“We moeten af van het harde onderscheid tussen natuur en de agrarische sector. Samenwerking is nodig voor een mooie en gezonde natuur én een goede toekomst voor de agrarische sector. We kunnen niet zonder elkaar. En dit project laat zien dat het kan. Daarom beschouw ik het als een voorbeeld voor Nederland”, zegt Van der Feltz woensdag bij Weidevol. Vanuit die locatie lopen de aanwezigen de polder in.

Nieuw peilvak
Loon- en Grondzetbedrijf Altena verbreedde een aantal sloten en realiseerde een kade rondom het nieuwe peilvak. Buiten dat vak is het peil beter afgestemd op agrarisch beheer. Eenvoudig was het werk voor Altena niet, vertelt Gidion Kok. “Tijdens de werkzaamheden is er maar één buitje gevallen. Die begon alleen in oktober en eindigde in april”, glimlacht de gebiedsmanager van Natuurmonumenten in De Wieden.

Meer weidevogels
Volgens Kok zijn er geen ‘spectaculaire maatregelen’ genomen in de zeshonderd jaar oude polder. De bezoeker valt vermoedelijk alleen het hogere waterpeil op. “De polder is de polder gebleven”, zegt Kok, die ervan uitgaat dat de komende jaren meer weidevogels naar dit gebied komen. Tijdens een rondleiding ziet hij in ieder geval al wulpen en kieviten. Ecoloog Rosalie Martens verwacht de komende jaren nog meer soorten. “Dit gebied is optimaal ingericht voor grutto’s, tureluurs, wulpen, kieviten en veldleeuweriken. Die moeten deze polder nu in hun geheugen krijgen.”

Tegen bodemdaling
Het nieuwe peilvak in de Barsbekerbinnenpolder is niet alleen gunstig voor weidevogels. Dagelijks bestuurder Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta wijst ook op het tegengaan van bodemdaling als bijkomend voordeel. De peilverhoging voorkomt veenoxidatie. “Het vastleggen van CO2 is een mooie bijvangst”, zegt Pereboom die ook enthousiast is over het zogenoemde Valuta voor Veen-concept. De betrokken partijen krijgen certificaten omdat ze de CO2-uitstoot in het gebied tegengaan. Daarmee compenseren ze agrariërs als die tegen minder gewasopbrengsten aanlopen.

Met de feestelijke oplevering van de werkzaamheden in de polder sluiten de betrokken partners een projectfase van twee jaar af.

2024-05-16 14:37:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.